Sửa chữa bộ DCS550 lỗi FAULT 512

Sửa chữa bộ DCS550

lỗi FAULT 512 : MainsLowVolt ( lỗi báo điện áp 3 pha cấp nguồn cho mạch lực bị thấp )

khách hàng là máy cán màng nhựa