Sửa biến tần Delta CP2000

Sửa biến tần Delta CP2000 55/75kw

Sửa biến tần Delta CP2000 55/75kw

Sửa biến tần Delta CP2000 55/75kw Lỗi Nổ công suất, nổ mạch nguồn Dowloand manual link dưới : http://www.deltronics.ru/images/manual/CP2000_UM_EN_20190723.pdf …